P&P Motors

Dacia.be

Menu

Wettelijke informatie

Uitgever: P&P Motors NV
Maatschappelijke zetel: Mannenberg 11 - 3270 Scherpenheuvel
Ondernemingsnummer: BE 0436.058.550

1. Intellectuele eigendom

Alle illustraties van producten en alle dragers op deze site zijn het eigendom van P&P Motors NV en mogen niet gekopieerd, afgebeeld of bewaard worden op gelijk welke manier, noch gebruikt worden voor enig ander doel dan wat voortvloeit uit het online raadplegen van de pagina’s.

2. Juistheid van de gegevens

De details van bepaalde modellen en bepaalde onderdelen die op deze site getoond worden, kunnen verschillen van het werkelijke model of onderdeel. De getoonde kleuren kunnen slechts een algemene indruk geven van de werkelijkheid en hangen ook af van de instellingen van uw scherm. De voorgestelde extra’s zijn beschikbaar voor een meerprijs, tenzij dit anders vermeld staat. De informatie op deze website is gebaseerd op de meest recente gegevens die beschikbaar waren op het moment dat de website online ging. P&P Motors NV verwerpt dan ook alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten. P&P Motors NV behoudt zich ook het recht voor om het even op welk moment prijzen te wijzigen, de bouw en uitvoering van producten te veranderen en dat zonder enige verplichting met betrekking tot de wijzigingsvoorwaarden van producten die daarvoor geleverd werden. De verdeler van P&P Motors NV of eventueel de erkende hersteller zal u op eenvoudig verzoek alle inlichtingen hierover verschaffen.

3. Bescherming van de gegevens

P&P Motors NV respecteert het privéleven van de bezoekers van deze site. In de paragrafen hieronder leest u meer over de manier waarop we persoonlijke gegevens verzamelen en wat P&P Motors NV ermee doet.

3.1 Persoonlijke gegevens

P&P Motors NV verzamelt geen persoonlijke gegevens als ze niet spontaan meegedeeld werden.
Als de bezoeker zich inschrijft om via mail geïnformeerd te worden, geeft hij daarmee toestemming aan P&P Motors NV om zijn persoonlijke gegevens te bewaren in een bestand van P&P Motors NV voor het automatisch beheer van het klantenbestand en marktstudies. Bij elk e-mailverkeer krijgt de klant de mogelijkheid om in de toekomst e-mails te weigeren.
Als de bezoeker zich inschrijft voor het ontvangen van informatie via de post, heeft hij de mogelijkheid om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens te beperken tot het ingaan op zijn specifieke vraag of toe te laten deze ook te gebruiken voor toekomstige mededelingen. In dit laatste geval geeft de bezoeker P&P Motors NV de toestemming zijn persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van P&P Motors NV voor het automatisch beheer van het klantenbestand en marktstudies.
De geleverde inlichtingen kunnen doorgegeven worden aan bedrijven die contractueel of in het kader van het bedrijfsrecht verbonden zijn met P&P Motors NV. De bezoeker heeft het recht zijn gegevens te raadplegen en aan te passen. U hebt ook het recht u kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. U kan uw verzoek om raadpleging, aanpassing of schrapping van uw persoonlijke gegevens richten aan P&P Motors NV, Mannenberg 11 - 3270 Scherpenheuvel.

3.2 Automatische registratie van niet persoonlijke identificatiegegevens

In bepaalde gevallen verzamelt P&P Motors NV gegevens die niet persoonlijk zijn, zoals de browserversie of het computer operating system van de bezoeker, of de domeinnaam van de website langs waar de bezoeker op de site van P&P Motors NV terecht kwam.

3.3 Gegevens die wij op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen

Bij uw bezoek aan onze website kan P&P Motors NV “cookies” in uw systeem plaatsen. Met deze gegevens kunnen wij onze site nog beter afstemmen op uw wensen en voorkeuren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid die cookies van uw harde schijf te wissen, cookies te weigeren of gewaarschuwd te worden vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of de helpfunctie van uw internetbrowser voor bijkomende info.

4. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Voor deze website en onze algemene voorwaarden is de Belgische wetgeving van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd in geval van geschillen.

5. Cookies

Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen P&P Motors NV of eventuele partners een cookie op uw computer installeren. Een cookie is een klein gegevensbestand dat een server naar uw browser stuurt. Dat bestand komt op uw harde schijf terecht. Over het algemeen dient een cookie om informatie te bewaren over uw bezoeken aan onze site (uw taalkeuze, de pagina’s die u bezocht hebt, de datum en het uur van uw bezoek,…). Met deze gegevens kunnen wij rekening houden voor uw volgende bezoeken zodat het gebruik van onze site voor u nog makkelijker en aangenamer wordt.

_icl_visitor_lang_js & _icl_current_language

Deze 2 cookies (plugin WPML — WordPress) zijn nodig voor het taalbeheer van de site.

wordpress_test_cookie

Deze cookie (WordPress) gaat na of uw browser goed geconfigureerd is om cookies te aanvaarden.

_utma, _utmc, _utmz et _utmb
Met deze cookies kunnen we het aantal paginabezoeken tellen en het verkeer op de site volgen. Zo kunnen we onze site nog beter maken. We gebruiken daarvoor een dienst van Google Analytics. Alle details over de cookies die we voor analyse gebruiken, vindt u in de rubriek “Cookies & Google Analytics” van de Google Analytics-documenten.

Uiteraard kan u zich verzetten tegen het gebruik van cookies door dit via uw browser aan te geven. U kan ook om het even wanneer cookies verwijderen. Raadpleeg daarvoor de gebruiksaanwijzing van uw computer.

5.1 Het beheer van cookies

Om de installatie van cookies te aanvaarden of te weigeren, moet u uw internetbrowser afstemmen. Omdat elke browser anders geconfigureerd is, kan u dit opzoeken in het hulpmenu van uw browser. Zo kan u precies nagaan hoe u de cookie-instellingen van uw browser naar uw wensen kan aanpassen.
Cookies uitschakelen doet u zo:

Internet Explorer

1. Kies het menu “Tools” en dan “Internet options”
2. Klik op “Confidentiality”
3. Kies met uw cursor het gewenste niveau

Mozilla Firefox

1. Klik op de menuknop en kies “Voorkeuren”
2. Selecteer het paneel “Privacy”
3. Klik op “Cookies tonen”
4. Selecteer de cookies die u wilt verwijderen en klik op “Geselecteerde verwijderen”

Google Chrome

1. Klik op het menu in de rechterbovenhoek
2. Klik op “Instellingen”
3. Klik in het gedeelte Privacy op “Instellingen voor inhoud”
4. Gebruik het gedeelte Cookies om uw instellingen te wijzigen

Safari

1. Klik in het menu “Safari”
2. Klik op “Voorkeuren”
3. Klik op “Privacy” en selecteer het gewenste niveau